Domov » Glosár pojmov a skratiek » Psychohygiena

Psychohygiena

 Psychohygienu (iné názvy mentálna hygiena, duševná hygiena) môžeme definovať ako sériu preventívnych opatrení, zameraných na udržiavanie (alebo prinavrátenie) duševného zdravia.

Pravidelné vykonávanie činností zameraných na duševné blaho môže pomôcť znížiť riziko vzniku psychických problémov a udržiavať duševnú pohodu. Zároveň pomáha zvýšiť celkovú spokojnosť s životom.

Môžu tu patriť:

  • Starostlivosť o seba: Zapájanie sa do činností, ktoré podporujú starostlivosť o seba, ako je pravidelná fyzická aktivita, zdravá strava a dostatok spánku.
  • Techniky zvládania stresu: Učenie sa a uplatňovanie techník zvládania stresu – napr. sú relaxačné cvičenia, mindfulness a stratégie riadenia času…
  • Vyvážená pracovná a osobná rovnováha: Snažiť sa dosiahnuť rovnováhu medzi prácou a osobným životom je kľúčové pre duševné blaho.
  • Voľnočasové aktivity: Zapájanie sa do príjemných a relaxačných činností, ktoré prinášajú radosť a uvoľnenie. Patria tu koníčky, športové aktivity, kreatívne záujmy alebo trávenie času v prírode.

Späť na glosár

Návrat hore