Domov » Glosár pojmov a skratiek » Prelomové riešenie

Prelomové riešenie

Prelomové riešenie je radikálny a rýchly proces vykonania zmien v existujúcich procesoch alebo tvorba nových. Jeho cieľom je dosiahnuť radikálne zlepšenie alebo inováciu. Tento proces sa väčšinou zameriava na dlhodobé problémy.

Súčasťou prelomových riešení sú aj dizajnové myslenie, agilnosť a nástroje ako brainstorming, prototypovanie a testovanie. Ďalej tu patrí aj skúmanie alternatív a zavádzanie inovácii. Pri tvorbe prelomových riešení musíme zapojiť kreativitu, experimentovanie a nesmieme sa báť riskovať.

Späť na glosár

Návrat hore