Domov » Glosár pojmov a skratiek » Pracovná schopnosť (work ability)

Pracovná schopnosť (work ability)

Pracovná schopnosť je tvorená rovnováhou medzi osobnými zdrojmi pracovníka (zdravie a funkčná kapacita, vzdelanie, znalosti, zručnosti, hodnoty, postoje a motivácia) a pracovnými požiadavkami, ktoré sú na neho kladené (obsah práce, jej náročnosť a organizácia, ale aj nároky plynúcimi z pracovného prostredia, kolektívu a spôsobu riadenia).

Index pracovnej schopnosti (WAI) bol vyvinutý na meranie pracovnej schopnosti a slúži ako nástroj na skúmanie toho, ako dlho sú jednotlivci skutočne schopní pracovať.

Späť na slovník

Návrat hore