Domov » Glosár pojmov a skratiek » Podporované bývanie

Podporované bývanie

Podporované bývanie je forma ubytovania, poskytovaná znevýhodneným osobám. Jej cieľom je pomôcť im, aby žili čo najsamostatnejšie. Často je spojené so službami ako kariérne poradenstvo, liečba závislostí a podobne…

Najčastejšie sa poskytuje týmto ľuďom:

  • starší ľudia
  • ľudia s poruchou učenia
  • ľudia s telesným postihnutím
  • autisti
  • ľudia, zotavujúci sa so závislosti na drogách
  • ľudia po výkone trestu
  • ľudia s duševnými problémami
  • ľudia utekajúci pred domácim násilím a ich deti

Na Slovensku podporované bývanie prevádzkujú rôzne zariadenia podporovaného bývania.

Späť na glosár

Návrat hore