Domov » Glosár pojmov a skratiek » Personálne oddelenie

Personálne oddelenie

Personálne oddelenie je sekcia v podnikoch, ktorá ma na starosti získavať a viesť zamestnancov, riadiť firemnú kultúru a pracovné prostredie. Zároveň sa snaží o rozvoj ľudského kapitálu v spoločnosti.

Veci, ktoré ma na starosti personálne oddelenie:

  • Motivácia a zdravie zamestnancov
  • Odškodnenie
  • Odmeňovanie
  • Nábor
  • Organizačný rozvoj
  • Bezpečnosť
  • Zamestnanecké vzťahy
  • Školenie

Rozdiel medzi personálnym oddelením a oddelením ľudských zdrojov (HR)

Personálne oddelenie sa viac zameriava na administratívu, zatiaľ čo HR na strategické riadenie ľudských zdrojov.

Späť na glosár

Návrat hore