Domov » Glosár pojmov a skratiek » Performance management

Performance management

S pomocou performance managementu (iné názvy: riadenie výkonnosti/výkonov/výkonu, výkonnostný/výkonový manažment) manažéri monitorujú a hodnotia prácu zamestnancov. Jeho úlohou je vytvoriť prostredie, v ktorom zamestnanci môžu podávať najlepšie výkony podľa svojich schopnosti a v súlade s cieľmi organizácie.

Programy riadenia výkonnosti využívajú tradičné nástroje – napr. stanovenie a meranie cieľov a míľnikov. Okrem toho definujú efektívny individuálny výkon, a rozvíjajú procesy na jeho meranie. Riadenie výkonnosti premení každú interakciu so zamestnancom na príležitosť učiť sa.

Späť na glosár

Návrat hore