Outsourcing

Outsourcing je najatie externého subjektu na vykonávanie služieb alebo obstarávanie tovaru, ktoré predtým vykonávali vlastní zamestnanci. Väčšinou sa využíva na zníženie nákladov. Môže sa týkať rôznych prác – od zákazníckej podpory až po back office.

V roku 1989 bol prvýkrát uznaný ako obchodná stratégia. Ide o mierne kontroverzný postup. Podľa odporcov spôsobuje stratu pracovných miest. Zástancovia hovoria, že vďaka nemu sú spoločnosti viac efektívne.

Príklady outsourcingu:

Výrobca počítačov nakupuje súčiastky od inej spoločnosti, právnická firma zálohuje súbory prostredníctvom poskytovateľa cloudových počítačových služieb…

Späť na glosár

Návrat hore