Domov » Glosár pojmov a skratiek » Outplacement

Outplacement

Outplacement je služba, ktorú poskytujú rôzne organizácie. Jej podstatou je pomoc bývalým zamestnancom pri prechode na nové zamestnanie. Najčastejšie formou praktických rád, školiacich materiálov, workshopov a niekedy aj psychologickej podpory

Môže byť realizovaný individuálne alebo skupinovou formou.

Tento termín sa začal používať už pred 30. rokmi. Jeho zakladateľom bol James E. Challenger (firma Challenger, Gray & Christmas).

Späť na glosár

Návrat hore