Domov » Glosár pojmov a skratiek » Osobnostný rozvoj

Osobnostný rozvoj

Osobnostný rozvoj môžeme definovať ako proces, ktorý umožňuje zmeniť, ako vidíme sami seba a svet okolo nás. Vďaka účasti na aktivitách, ktoré umožňujú rast vašich schopností, znalostí a sebavedomia, si môžete uvedomiť vlastné schopnosti, rozvinúť svoj potenciál a dosiahnuť plánované ciele.

Existujú štyri hlavné oblasti, v ktorých sa prejavia výhody rozvíjania návyku osobného rastu:

Sebapoznanie: Prvým krokom osobného rozvoja je sebapoznanie. Cesta objavovania sa začína tým, že si uvedomíte, kto naozaj ste, aby ste mohli naplniť svoj skutočný potenciál.

Rozvíja smerovanie: Proces, ktorý vás približuje k tomu, kým ste a čo chcete, vytvára nové presvedčenie, že máte schopnosti dosiahnuť vaše ciele a budete lepšie schopní rozhodovať o svojej budúcnosti.

Motivácia a akcia: Keď si stanovíte jasné ciele, zručnosti osobného rozvoja vám pomôžu zostať sústredený a motivovaný na ceste k ich dosiahnutiu.

Podporuje vyváženosť: Pravidelné siahnutie po materiáloch zameraných na osobný rozvoj pomáha bojovať proti negatívnym správam, ktoré neustále prijímame z médií, a obnovuje vyváženejší pohľad na život.

Späť na glosár

Návrat hore