Domov » Glosár pojmov a skratiek » Osobná asistencia

Osobná asistencia

Osobná asistencia je podpora, ktorú zdravotne postihnutej osobe poskytuje iná osoba na to, aby zvládala každodenný život.

Osobný asistent môže pomáhať s týmito činnosťami:

  • nakupovanie, varenie, upratovanie, pranie, žehlenie
  • osobné úlohy ako jedenie, umývanie, obliekanie
  • čítanie, nosenie alebo presúvanie predmetov

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia uvádza:

,,Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít. Osobnú asistenciu nie je možné podmieňovať druhom zdravotného postihnutia, stupňom zdravotného postihnutia alebo závažnosťou zdravotného postihnutia.“

Späť na glosár

Návrat hore