Domov » Glosár pojmov a skratiek » Organizačný rozvoj

Organizačný rozvoj

Účelom organizačného rozvoja je zlepšenie schopnosti organizácie. Zvyčajne sa vykonáva zefektívnením stratégie, štruktúry, ľudí, odmien, metrík a procesov riadenia. Väčšinou ho majú na starosti odborníci na O.R..

Proces, ktorý používajú je štruktúrovaný a rozdelený do týchto 5 fáz

  • Vstup – prieskum a identifikácia problémov, príležitosti a situácii.
  • Hodnotenie – zisťovanie faktov, zhromažďovanie údajov.
  • Spätná väzba – predanie zhromaždených informácii klientovi a prieskum pochopenia, jasnosti a presnosti
  • Riešenie – návrh, vývoj a implementáciu riešenia alebo súboru riešení určených na nápravu problémov, odstránenie nedostatkov, zlepšenie alebo zvýšenie výkonnosti a efektívnosti organizácie alebo využitie príležitostí
  • Hodnotenie – nepretržitý proces zbierania hodnotiacich údajov s cieľom zistiť, či iniciatíva spĺňa zamýšľané ciele a či dosahuje definované ukazovatele úspechu.

Späť na glosár

Návrat hore