Domov » Glosár pojmov a skratiek » Organizačná kultúra

Organizačná kultúra

Organizačnú kultúru môžeme definovať ako súbor hodnôt, postojov, systémov a pravidiel, ktorých účelom je načrtnúť a ovplyvniť správanie zamestnancov v rámci organizácie.

Odráža to, ako zamestnanci, zákazníci, predajcovia a ďalšie zainteresované strany vnímajú organizáciu a jej značku.

Význam organizačnej kultúry:

  • Zlepšenie náborového úsilia
  • Zlepšenie udržania zamestnancov
  • Zlepšenie identity značky
  • Zlepšenie angažovanosti

Späť na glosár

Návrat hore