Onboarding

Onboarding je americký pojem pre proces, keď získavajú zamestnanci potrebné znalosti, zručnosti a správanie aby sa stali efektívnymi členmi organizácie a zasvätenými osobami. Vedie k pozitívnym výsledkom u nových zamestnancov, ako napr. vyššia pracovná spokojnosť, lepšie výkony, zníženie pracovného stresu a pod…

Samotný termín sa začal používať v 70. rokoch.

Do slovenčiny sa dá preložiť ako začleňovanie nových zamestnancov.

Taktiky onboardingu:

Formálne stretnutia, prednášky, videá, tlačené materiály

Späť na glosár

Návrat hore