Domov » Glosár pojmov a skratiek » Odolnosť (psychológia)

Odolnosť (psychológia)

Odolnosť v kontexte psychológie vieme definovať ako výsledok úspešného prispôsobenia sa ťažkým alebo náročným životným skúsenostiam, a to hlavne vďaka mentálnej, emocionálnej a behaviorálnej flexibilite a prispôsobením sa vonkajším a vnútorným požiadavkám.

K tomu, ako sa ľudia adaptujú na nepriaznivé podmienky, prispievajú hlavne tieto faktory:

  • Spôsoby, akými sa jednotlivci pozerajú na svet a zapájajú sa doň
  • Dostupnosť a kvalita sociálnych zdrojov
  • Špecifické stratégie zvládania

Podľa psychologického výskumu zručnosti spojené s pozitívnejšou adaptáciou (t. j. väčšou odolnosťou) možno kultivovať a praktizovať.

Späť na glosár

Návrat hore