Obsesia

Posadnutosť (obsesiu) môžeme definovať ako opakujúcu sa myšlienku na niečo alebo niekoho. Môže to byť prechodný jav, ale aj dlhodobý záujem. Niekedy je to negatívna vec, niekedy nie.

Najčastejšie formy obsesií:

  • myšlienky
  • sny
  • naliehania
  • fantázie

Mnohým ľuďom napadne pri pojme obsesia diagnóza obsedantno-kompulzívna porucha (OCD). Obsesia môže, no nemusí byť jej súčasťou

Späť na glosár

Návrat hore