Domov » Glosár pojmov a skratiek » Neformálne vzdelávanie

Neformálne vzdelávanie

Do kolónky neformálne vzdelávanie patria plánované, štruktúrované programy a procesy osobnostného a sociálneho vzdelávania, určené na zlepšenie rôznych zručností a kompetencií.

Uskutočňuje sa na rôznych miestach, ako napríklad: mládežnícke organizácie, športové kluby, divadelné a komunitné skupiny, kde sa ľudia stretávajú napríklad pri spoločných projektoch, hrách, diskusiách, kempovaní alebo hudobnej a dramatickej tvorbe.

Výsledky neformálneho vzdelávania sa zvyčajne ťažko certifikujú, aj keď ich spoločenské uznanie rastie.         

Neformálne vzdelávanie by tiež malo byť:

  • dobrovoľné
  • prístupné pre každého (v ideálnom prípade)
  • organizovaný proces so vzdelávacími cieľmi
  • participatívne
  • zamerané na učiaceho sa
  • založené na získavaní životných zručností a príprave na aktívne občianstvo
  • holistické a orientovaný na proces
  • založené na skúsenostiach a činnosti
  • organizované na základe potrieb účastníkov

Späť na glosár

Návrat hore