Domov » Glosár pojmov a skratiek » Myšlienková mapa

Myšlienková mapa

Termín myšlienková mapa označuje diagram znázorňujúci úlohy, slová, koncepty alebo položky, usporiadané okolo centrálneho konceptu, alebo predmetu pomocou nelineárneho grafického rozloženia.

Samotné grafické rozloženie umožňuje používateľovi vytvoriť intuitívny rámec okolo centrálneho konceptu. Myšlienková mapa umožňuje premenu dlhého zoznamu monotónnych informácii na farebný, zapamätateľný a vysoko organizovaný diagram, fungujúci rovnakým spôsobom, ako mozog spracováva informácie.

Myšlienkové mapy vieme využiť v týchto prípadoch:

  • Učenie: Pomáhajú organizovať informácie a vytvárať vizuálnu štruktúru, ktorá uľahčuje zapamätanie a pochopenie učiva.
  • Plánovania a organizácia: Slúžia na plánovanie projektov, úloh a cieľov. S ich pomocou ľahšie identifikujeme kľúčové prvky a vzťahy medzi nimi.
  • Rozvíjanie nápadov a kreativity: Používanie myšlienkových máp pri brainstormingu umožňuje vizualizáciu nápadov a ich nadviazanie na seba.
  • Riešenie problémov: Pomáhajú analyzovať problémy a hľadať rôzne možnosti riešení. Zobrazenie vzťahov môže odhaliť nové perspektívy.
  • Prezentovanie informácií: Vytvorené myšlienkové mapy môžme použiť pri prezentovaní komplexných informácií jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom.
  • Písanie textu: Pred začatím písania môžete vytvoriť myšlienkovú mapu obsahujúcu hlavné body a vzťahy medzi nimi, čo uľahčí následné písanie.
  • Štúdium a príprava na skúšky: Vďaka nim môžeme organizovať učivo do štruktúrovaného formátu, ktorý zlepšuje prehľadnosť a pochopenie.
  • Mítingy a diskusia: Slúžia na vizualizáciu tém diskusií, identifikáciu kľúčových bodov a zaznamenávanie nápadov diskutujúcich.
  • Organizácia času: Pomáhajú plánovať úlohy, nastavovať priority a identifikovať vzťahy medzi rôznymi aspektmi času a činností.
  • Inovácie a strategické plánovanie: Myšlienkové mapy sú užitočné pri vytváraní inovačných nápadov a pri formulácii stratégií pre rôzne oblasti.

Späť na glosár

Návrat hore