Mediácia

Mediáciu môžeme definovať ako prostriedok riešenia sporov a konfliktov za pomoci tretej osoby – mediátora. Samotné stretnutie sa odohráva na neutrálnom mieste a tam všetky strany hľadajú prijateľné riešenie.

Mediátor sa snaží usmerňovať komunikáciu s cieľom vyhnúť sa konfrontácii.

Samotná mediácia začína úvodným zasadnutím – kde sa stanoví program, definujú sa problémy a pozície oboch strán. Potom sa pristúpi k zasadnutiam s oboma stranami. Tento proces je dobrovoľný. Väčšinou sa realizuje vo viacerých kolách.

Na Slovensku sa tento spôsob začal udomácňovať v roku 2003. Veľmi často účinne rieši spory, ako je napr. spor o opatrovníctvo a podobne…

Späť na glosár

Návrat hore