Domov » Glosár pojmov a skratiek » Maticová organizačná štruktúra

Maticová organizačná štruktúra

Maticová organizačná štruktúra je štruktúra organizácie, v ktorej členovia tímu zodpovedajú viacerým vedúcim. Čiže hlásia sa projektovému manažérovi, ako aj vedúcemu svojho oddelenia. Táto štruktúra  môže pomôcť vašej spoločnosti vytvárať nové produkty a služby bez preskupovania tímov.

Jej najväčšou výhodou je efektívne využitie zdrojov.

Ako funguje maticová organizačná štruktúra?

Členovia organizácie takéhoto typu majú väčšinou primárneho manažéra svojho oddelenia. Môže to vyzerať nasledovne – členovia tímu pracujúci v IT sú podriadení vedúcemu IT oddelenia. Vedúci IT oddelenia je podriadený viceprezidentovi ich divízie. Zároveň sú všetci podriadení generálnemu riaditeľovi.

Typy maticovej organizačnej štruktúry:

  • Slabá: Projektový manažér má v tejto štruktúre najmenšiu rozhodovaciu právomoc. Rozpočet a harmonogram projektu sú v rukách vedúceho oddelenia.
  • Vyvážená matica: Projektový manažér a vedúci oddelenia majú v tejto štruktúre rovnocennú autoritu. To umožňuje otvorenú komunikáciu medzi všetkými vedúcimi pracovníkmi a umožňuje hladký priebeh projektu.
  • Silná matica: Projektový manažér má v tejto štruktúre najväčšiu rozhodovaciu právomoc nad projektom, zatiaľ čo vedúci oddelenia má obmedzenejšiu právomoc.

Späť na glosár

Návrat hore