Domov » Glosár pojmov a skratiek » Manažment času

Manažment času

Manažment času (anglicky time management) môžeme definovať ako proces vedomého plánovania a kontroly času, ktorý trávime na konkrétnych úlohách s cieľom zvýšiť efektivitu. Základnou súčasťou time managementu je motivácia.

Výhody správneho manažovania času:

  • Zníženie stresu
  • Zvyšovanie energie
  • Efektívnejšie dosahovanie cieľov
  • Uprednostňovanie toho, čo je dôležité
  • Dosiahnuť viac za kratší čas
  • Zníženie prokrastinácie
  • Posilnenie sebavedomia
  • Posun vo svojej kariére alebo vzdelávaní

Späť na glosár

Návrat hore