Domov » Glosár pojmov a skratiek » Manažérske zručnosti

Manažérske zručnosti

Manažérske zručnosti sú vlastnosti a schopnosti, ktoré by mal mať riadiaci pracovník, aby mohol plniť špecifické úlohy v organizácii. Rozvíjať sa dajú učením a praxou. Zahŕňajú tvrdé a mäkké zručnosti.

Typy manažérskych zručností:

  1.  Technické zručnosti: Špecifické zručnosti a schopnosti, vďaka ktorým môžu manažéri plniť svoje ciele. Príklady: obsluha softvéru a strojov, marketingové zručnosti…
  2. Koncepčné zručnosti: Schopnosť abstraktného myslenia a jasné formulovanie myšlienok. Napr. schopnosť vidieť celý koncept, analýza a diagnostikovanie problému a hľadanie kreatívnych riešení.
  3. Ľudské zručnosti: Schopnosť využívať ľudský potenciál v organizácii a motivovanie zamestnancov k lepším výsledkom.

Späť na glosár

Návrat hore