Domov » Glosár pojmov a skratiek » Manažérske rozhodovanie

Manažérske rozhodovanie

Manažérske rozhodovanie môžeme charakterizovať ako proces poznávania problému, zhromažďovania informácii o ňom a výber toho najlepšieho riešenia. Uskutočňuje sa pomocou intuitívneho alebo logického postupu.

Intuícia je najvhodnejšia, keď sa rieši ľahký problém. Pri tých zložitejších je vhodné zapojiť logické uvažovanie.

Tvorba rozhodnutí:

  1. Identifikácia cieľov
  2. Využitie procesu eliminácie
  3. Použitie analýzy SWOT
  4. Simulácia pravdepodobných výsledkov
  5. Výber najlepšej alternatívy

Späť na glosár

Návrat hore