Domov » Glosár pojmov a skratiek » Krízový manažment

Krízový manažment

Krízový manažment je aplikácia stratégii, ktoré sú určené na to, aby organizácii pomohli sa vysporiadať s náhlou a významnou negatívnou udalosťou pri zachovaní kontinuity jej činnosti.

Čiže cieľom krízového manažmentu je implementácia politík a postupov na obranu, zmiernenie a prevenciu krízy.

Samotná kríza môže nastať kvôli nepredvídateľnej udalosti alebo nepredvídateľnému dôsledku udalosti, považovanej za potenciálne riziko.

Príklady kríz: prírodná katastrofa, finančné problémy, útoky na kybernetickú bezpečnosť…

Škody, ktoré nastanú sa líšia od povahy kríz.

Najdôležitejšie funkcie krízového manažmentu:

  • Ochrana reputácie a zainteresovaných strán
  • Minimalizácia finančných strát
  • Zabezpečenie kontinuity podnikania
  • Udržiavanie dôvery verejnosti

Späť na glosár

Návrat hore