Domov » Glosár pojmov a skratiek » Koordinačné schopnosti

Koordinačné schopnosti

Koordinačné schopnosti je označenie pre schopnosť plánovania, organizovania a vykonávanie viacero činností súčasne. Taktiež sú zamerané na venovanie pozornosti detailom. Koordinátori v organizáciách zvyčajne prideľujú úlohy iným, starajú sa o dodržiavanie termínov a o hladký priebeh komunikácie v rámci tímu.

Medzi najbežnejšie koordinačné schopnosti patria:

  • Komunikácia: Schopnosť hovoriť s profesionálmi, opísať svoje potreby a formulovať celkový rozsah projektov…
  • Time Management: Schopnosť efektívne využívať svoj čas, efektívne plánovať.
  • Flexibilita: Schopnosť prispôsobiť sa a zmeniť svoje plány.
  • Organizácia: Schopnosť efektívneho využívania zdrojov a času.
  • Tímová práca: Schopnosť efektívne pracovať s inými ľuďmi.

Späť na glosár

Návrat hore