Domov » Glosár pojmov a skratiek » Kooperatívne učenie

Kooperatívne učenie

Kooperatívne učenie je forma vzdelávania, keď študenti pracujú v malých skupinách s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ pod vedením učiteľa. Jednotlivé stratégie takéhoto učenia umožňujú študentom učiť sa aplikovaním vedomostí v prostredí, ktoré je viac podobné tomu, s ktorým sa stretnú vo svojom budúcom pracovnom živote.

Vďaka tomu učitelia majú skvelú príležitosť pracovať na komunikačných a mäkkých zručnostiach študentov, ktoré sú cenné pre úspech v živote a práci a integrujú ich do školských osnov.

Stratégie kooperatívneho učenia:

  • Vzájomná závislosť: Členovia skupiny sa cítia ako tím a pracujú na spoločnom cieli.
  • Individuálna zodpovednosť: Študenti fungujú ako tím, no každý je zodpovedný za seba.
  • Rovnaká účasť: Stratégie kooperatívneho učenia sú navrhnuté tak, aby študenti vzájomne interagovali a každý splnil svoju úlohu.
  • Simultánna interakcia: Pri kooperatívnom učení sa čo najviac študentov zapája do činnosti.

Späť na glosár

Návrat hore