Domov » Glosár pojmov a skratiek » Komunikačné schopnosti

Komunikačné schopnosti

Komunikačné schopnosti sú zručnosti, používané pri poskytovaní a prijímaní informácii. Správna komunikácia je mimoriadne užitočná zručnosť. Môže podporiť vaše úsilie o dosiahnutie rôznych osobných a profesionálnych cieľov.

Komunikačné zručnosti zahŕňajú:

  • počúvanie
  • pozorovanie
  • empatiu

Typy komunikácie

  • verbálna
  • neverbálna
  • vizuálna
  • písaná

Späť na glosár

Návrat hore