Domov » Glosár pojmov a skratiek » Kompetenčný model

Kompetenčný model

Kompetenčný model je smernica, vytvorená oddelením ľudských zdrojov v podniku alebo inej organizácii. Jej účelom je stanovenie požiadaviek na zručnosti, znalosti a správanie, vďaka ktorým môže zamestnanec úspešne vykonávať svoju prácu.

Vo všeobecnosti kompetenčné modely definujú očakávané výkony, ktoré by mal dosahovať pracovník vo svojej práci. Po vytvorení sa aplikujú na náborové postupy, riadenie talentov, školenia a hodnotenie výkonnosti.

Hlavné výhody používania kompetenčného modelu:

  • pomáha HR oddeleniu porozumieť schopnostiam a zručnostiam zamestnancov
  • pomáha presne identifikovať potreby vzdelávania zamestnancov
  • motivuje zamestnancov, aby prevzali zodpovednosť za svoje úlohy
  • pomáha HR oddeleniu sledovať zručnosti zamestnancov a plánovať budúce potreby organizácie

Späť na glosár

Návrat hore