Domov » Glosár pojmov a skratiek » Kolektívne vyjednávanie

Kolektívne vyjednávanie

Kolektívne vyjednávanie označuje proces vyjednávania medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Môže sa týkať výšky mzdy, pracovných podmienok, zamestnaneckých výhod a iných vecí. Zamestnancov zvyčajne zastupujú odborové organizácie (odborové zväzy).

Zvyčajným výsledkom tohto procesu je kolektívna zmluva.

Podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO) je kolektívne vyjednávanie základným právom všetkých pracovníkov. To znamená, že všetci zamestnanci majú právo prezentovať svoje sťažnosti svojim zamestnávateľom a mať možnosť ich prerokovať. Kolektívne vyjednávanie pomáha znižovať nerovnosti na pracovisku a zároveň poskytuje pracovníkom ochranu pri práci.

Späť na glosár

Návrat hore