Domov » Glosár pojmov a skratiek » Kognitívne schopnosti

Kognitívne schopnosti

Kognitívne schopnosti sú súborom mentálnych procesov, ktoré umožňujú človeku získavať poznatky, učiť sa, riešiť problémy, rozhodovať sa a adaptovať sa na prostredie.  Zahŕňajú funkcie ako pozornosť, pamäť, myslenie, jazyk a vnímanie.

S pribúdajúcim vekom sa môžu znižovať. Podľa aktuálnych štúdii, udržiavanie fyzickej kondície v priebehu celého života má priaznivý vplyv na kognitívne funkcie. Odborníci zastávajú názor, že telesná pohoda prispieva k duševnej vitalite. Inými slovami, starostlivosť o fyzické zdravie pozitívne vplýva na mentálne schopnosti jedinca.

Príklady kognitívnych schopností:

  • trvalá pozornosť
  • selektívna pozornosť
  • rozdelená pozornosť
  • dlhodobá pamäť
  • krátkodobá pamäť
  • sluchové spracovanie
  • vizuálne spracovanie
  • rýchlosť spracovania

Späť na glosár

Návrat hore