Domov » Glosár pojmov a skratiek » Kognitívna disonancia

Kognitívna disonancia

Kognitívna disonancia označuje konflikt, keď činy človeka a jeho presvedčenie sú v súlade. Môžeme ju opísať aj ako vnímanie informácii, ktoré protirečia predchádzajúcim  skúsenostiam a psychických následkov, ktoré s tým súvisia.

Konkrétny príklad:
Človek presvedčený o význame zdravého životného štýlu pravidelne konzumuje nezdravé potraviny. Jeho správanie odporuje jeho presvedčeniu o dôležitosti zdravej stravy, čo môže spôsobiť psychický konflikt a vnútorné napätie. To je kognitívna disonancia.

Psychiater Grant H. Brenner, MD, FAPA, spoluzakladateľ Neighborhood Psychiatry (Manhatan) sa vyjadril: „Je to nepohodlný stav mysle, keď má niekto protichodné hodnoty, postoje alebo pohľady na tú istú vec. Stupeň nepohodlia sa líši v závislosti od témy, ako aj od toho, ako dobre sa osoba vyrovnáva so sebarozporom.“

Späť na glosár

Návrat hore