Domov » Glosár pojmov a skratiek » Kľúčový ukazovateľ výkonnosti

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti

Kľúčový ukazovateľ výkonu, známy pod skratkou KPI (Key performance indicator), je súbor kvantifikovateľných meraní na určenie výkonu.

Môže sa používať v rôznych oblastiach. Napr. na meranie výkonu celej spoločnosti (zisk), na meranie účinnosti reklamnej kampane (výška konverzií) alebo aj pri riadení ľudských zdrojov.

Prečo je nevyhnutné merať KPI:

 • Vďaka tomu sú tímy aktívne.
 • KPI poskytujú realistický pohľad na zdravie vašej organizácie.
 • Pomáhajú nám vidieť úspechy a zlyhania.
 • Pomáhajú manažérom robiť správne rozhodnutia.

HR manažéri môžu využívať tieto KPI:

 • Miera obratu
 • Udržanie talentu
 • Zotrvanie na pozícii
 • Miera prepúšťania
 • Neprítomnosť
 • Priemerný čas náboru
 • Vzdelávanie a odborná príprava
 • Produktivita zamestnancov
 • Nehody na pracovisku
 • Spokojnosť zamestnancov

Tipy na určenie správnych KPI:

 • Definujte, ako sa budú KPI používať.
 • Spojte ich so strategickými cieľmi.
 • Napíšte SMART KPI.
 • Udržujte ich jasné.
 • Plánujte iteráciu.
 • Vyhnite sa preťaženiu KPI.

Späť na glosár

Návrat hore