Domov » Glosár pojmov a skratiek » Kľúčový ukazovateľ výkonnosti

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti

Kľúčový ukazovateľ výkonu, známy pod skratkou KPI (Key performance indicator), je súbor kvantifikovateľných meraní na určenie výkonu.

Môže sa používať v rôznych oblastiach. Napr. na meranie výkonu celej spoločnosti (zisk), na meranie účinnosti reklamnej kampane (výška konverzií) alebo aj pri riadení ľudských zdrojov.

HR manažéri môžu využívať tieto KPI:

  • Miera obratu
  • Udržanie talentu
  • Zotrvanie na pozícii
  • Miera prepúšťania
  • Neprítomnosť
  • Priemerný čas náboru
  • Vzdelávanie a odborná príprava
  • Produktivita zamestnancov
  • Nehody na pracovisku
  • Spokojnosť zamestnancov

Späť na glosár

Návrat hore