Domov » Glosár pojmov a skratiek » Kariérny rozvoj

Kariérny rozvoj

Kariérny rozvoj môžeme definovať ako sériu krátkodobých krokov, ktorých účelom je dosiahnutie dlhodobých profesionálnych cieľov. Jeho súčasťami sú budovanie mixu zručností, budovanie kontaktov, hľadanie mentora, prevzatie nových povinností a podobne….

Súčasťou plánu na rozvoj kariéry môže byť:

  • Prieskum vlastných záujmov a cieľov
  • Prieskum potrebných zručností
  • Budovanie zručností

Späť na glosár

Návrat hore