Domov » Glosár pojmov a skratiek » Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo klientom pomáha zmeniť alebo rozvíjať ich kariéru. Môže mať podobu individuálnych rozhovorov alebo iných aktivít a projektov, ktorých cieľom je pomôcť záujemcom najlepšie využiť ich silné stránky.

Samotný kariérny poradca pomáha zorientovať sa vo vašej kariérnej ceste a pochopiť kariérne ciele.

Kariérne poradenstvo dokáže pomôcť v týchto veciach:

 • zhodnotiť vaše silné stránky, zručnosti, vzdelanie a skúsenosti
 • objaviť vaše túžby a sny
 • určiť oblasti nevyužitého potenciálu
 • zvážiť rôzne kariérne možnosti
 • preskúmať trendy v odvetví a praktiky prijímania zamestnancov
 • vyhľadať ponuky práce a zamestnávateľov
 • pripraviť sa na pohovory
 • zlepšiť váš životopis
 • napísať motivačný list
 • nájsť si prvú prácu alebo zmeniť kariéru
 • naplánovať si obohacujúcu kariérnu cestu

Pre viac info si prečítajte náš článok: https://lnk.sk/hex9

Späť na glosár

Návrat hore