Kanban

Kanban je populárna japonská metóda riadenia práce. Pomáha nám vizualizovať úlohy, na ktorých pracujeme, zvyšovať efektivitu a neustále sa zlepšovať. Vďaka nej máme lepšiu kontrolu nad svojou činnosťou a vieme ju adaptovať na rôzne situácie.

Funguje na princípe vizuálnych tabúľ, ktoré zobrazujú úlohy a ich stav. Spomínaná tabuľa je rozdelená do stĺpcov, ktoré reprezentujú rôzne fázy procesu (napr. “Nové”, “Rozpracované”, “Hotovo”).

Používa sa hlavne v oblasti software developmentu, no vhodná je aj v širokom spektre ďalších odvetví a procesov. Medzi tieto oblasti patrí napríklad výrobný priemysel, logistika a riadenie dodávateľských reťazcov, projektový manažment, korporátne školenia a vzdelávanie…

Základné princípy Kanbanu:

  1. Začnite s tým, čo robíte teraz: Kanban sa zameriava na neustále zlepšovanie. Avšak začína sa porozumením súčasných procesov a pracovných postupov.
  2. Dohodnite sa na postupných, evolučných zmenách: Namiesto toho, aby ste sa snažili o rozsiahlu transformáciu naraz, Kanban podporuje malé, inkrementálne zmeny, ktoré sa postupne rozvíjajú.
  3. Podporujte vedenie na všetkých úrovniach: Kanban nie je len pre manažérov alebo vedúcich tímov. Každý môže prevziať rolu vedenia a navrhnúť zlepšenia na základe svojich pozorovaní.
  4. Zamerajte sa na potreby a očakávania zákazníkov: Kanban podporuje pochopenie potrieb a očakávania zákazníkov, aby sa zvýšila kvalita poskytovaných služieb a vytvorená hodnota.
  5. Riaďte prácu, nie pracovníkov: Kanban rešpektuje existujúce úlohy a zodpovednosti členov tímu a posilňuje schopnosť ľudí samoregulovať sa vo svojej práci.
  6. Pravidelne preskúmavajte sieť služieb: Kanban podporuje spoluprácu a povzbudzuje členov tímu, aby zdieľali svoje poznatky, nápady a spätnú väzbu na zlepšenie práce prostredníctvom pravidelných preskúmaní celej siete služieb

Späť na glosár

Návrat hore