IPS

IPS je skratka anglického termínu Individual Placement and Support (individuálne umiestnenie a podpora). Je to metóda podporovaného zamestnávania, ktorá vychádza z presvedčenia, že každý je schopný pracovať, pokiaľ sa pre daného človeka podarí nájsť správny druh práce (vrátane pracovných podmienok) a je mu poskytnutá správna podpora.

Späť na glosár

Návrat hore