Domov » Glosár pojmov a skratiek » Interný marketing

Interný marketing

Interný marketing je propagácia cieľov, procesov, kultúry, značky, produktov a služieb organizácie jej zamestnancom. Tým sa líši od externého marketingu, ktorý zahŕňa propagáciu organizácie a jej produktov zákazníkom

Ciele interného marketingu:

  • Zvýšenie zapojenia zamestnancov do organizácie a jej cieľov
  • Podpora značky medzi zamestnancami
  • Pomoc zamestnancov pri poskytovaní tých najlepších informácii potenciálnym zákazníkom

Späť na glosár

Návrat hore