Domov » Glosár pojmov a skratiek » Inovačný manažment

Inovačný manažment

Inovačný manažment alebo správa inovácií kombinuje riadenie inovácii s riadením zmien. Zahŕňa rôzne nástroje umožňujúce manažérom, pracovníkom alebo používateľom spolupracovať na základe spoločného chápania procesov a cieľov.

Organizácia môže reagovať na externé alebo interné príležitosti a taktiež využívať svoju kreativitu na zavádzanie nových nápadov, procesov alebo produktov

Kľúčové aspekty inovačného manažmentu:

  • Schopnosti
  • Kultúra
  • Štruktúry
  • Stratégia

Späť na glosár

Návrat hore