Domov » Glosár pojmov a skratiek » Inkluzívne vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie znamená, že všetci záujemcovia o vzdelanie (študenti, žiaci) sú bez ohľadu na akékoľvek problémy vzdelávaní spolu s ostatnými.

Jeho cieľom je zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie a rovnaké príležitosti pre všetkých.

Typy inkluzívného vzdelávania:

  • Úplné začlenenie: Študenti (žiaci) s viditeľným alebo skrytým postihnutím budú vždy pracovať po boku svojich rovesníkov.
  • Čiastočné začlenenie: Študenti (žiaci) sa učia a komunikujú s celou triedou. Čiastočné začlenenie však zahŕňa aj oddelené učenie pre študentov (žiakov), ktorí potrebujú dodatočnú podporu mimo triedy.
  • Mainstreaming: Pomocou tejto metódy začnú zdravotne postihnutí študenti (žiaci) svoju vzdelávaciu cestu v samostatnej triede. Ak dosahujú dobré výsledky v rámci svojej samostatnej triedy, môžu byť na základe svojej pripravenosti začlenení do klasickej triedy.

Späť na glosár

Návrat hore