Identita

Na identitu ako takú sa môžeme pozrieť z viacerých uhlov pohľadu. Z psychologického hľadiska tento pojem zahŕňa spomienky, skúsenosti, vzťahy a hodnoty, ktoré vytvárajú pocit seba samého. Ich zlúčenie vytvára pocit toho, kto sme. Okrem toho časom sa vyvíjajú nové aspekty, ktoré sa taktiež začlenia do našej identity.

Patria tu aj veci, nad ktorými máme iba minimálnu alebo žiadnu kontrolu, ako sú výška, rasa, socioekonomická trieda, politické názory, morálne postoje a podobne…

V metafyzike sa ako identita označuje vzťah, ktorý objekt má len k sebe samému.

Späť na glosár

Návrat hore