HRIS

Systém HRIS (Human Resources Information System ) slúži na zhromažďovanie a ukladanie údajov o zamestnancoch organizácie. Väčšinou zahŕňa základné funkcie potrebné pre komplexné riadenie ľudských zdrojov (HRM).

Slúži pre nábor, riadenie výkonnosti, vzdelávanie a vývoj a iné…

Často ma formu softvéru, ktorý beží na cloude.

Výhody HRIS:

  • Vedenie záznamov
  • Súlad
  • Efektívnosť
  • HR stratégia
  • Samoobsluha

Späť na glosár

Návrat hore