Domov » Glosár pojmov a skratiek » Holistické učenie

Holistické učenie

Holistické učenie sa na výuku pozerá z väčšej perspektívy. Dáva dôraz na celkový rozvoj človeka intelektuálny, emocionálny, fyzický a duchovný. Deti vníma ako jednotlivcov s jedinečnými potrebami a talentom. Uznáva, že sa najlepšie učia, keď sú uspokojené ich individuálne potreby.

V andragogike tento prístup znamená ucelené vzdelávanie dospelých a zahŕňa dynamické vzájomné pôsobenie troch aspektov znalostí – perceptuálnych, konceptuálnych a afektívnych.

Uznáva, že znalosti sú sociálnym konštruktom a učenie dospelých zahŕňa interakcie medzi rôznymi vrstvami a aspektmi znalostí nielen na individuálnej, ale aj organizačnej úrovni.

Späť na glosár

Návrat hore