Domov » Glosár pojmov a skratiek » Holakratický model

Holakratický model

Holakratický model je systém self-managementu. Zamestnanci nemajú priamy popis práce, ale preberajú viacero rolí, z ktorých každá je spojená s účelom, doménou a zodpovednosťou.

Tento spôsob práce delí rozhodovaciu právomoc medzi viacero rolí a tým dáva jednotlivcom autonómiu pri rozhodovaní o svojej práci.

Späť na glosár

Návrat hore