Domov » Glosár pojmov a skratiek » Herzbergova dvojitá faktorová teória

Herzbergova dvojitá faktorová teória

Herzbergova dvojitá faktorová teória (známa aj ako dvojfaktorová teória) hovorí, že na pracovisku existujú oddelené súbory vzájomne sa vylučujúcich faktorov, ktoré buď spôsobujú pracovnú spokojnosť alebo nespokojnosť.

Rozporuje tradičný pohľad na pracovnú spokojnosť, podľa ktorého pracovná spokojnosť a nespokojnosť sú vzájomne závislé.

Jej autorom je americký psychológ Frederick Herzberg (18.4.1923 – 19.1.2000). Pri jej formulácii bol ovplyvnený známou Maslowovou hierarchiou potrieb.

Pre podrobnejšie informácie, prečítajte náš článok: https://sdu.sk/gXQhl

Späť na glosár

Návrat hore