Domov » Glosár pojmov a skratiek » Hermeneutika

Hermeneutika

Hermeneutika je teória a metodológia výkladu, ktorá sa uplatňuje v biblických štúdiách, literatúre faktu a filozofických textoch Zahŕňa interpretáciu a porozumenie textom a komunikáciu, pričom sa týka nielen slovného, ale aj neverbálneho prejavu.

V modernej dobe sa hermeneutika uplatňuje v rôznych humanitných disciplínach, ako je právo, história a teológia. Pôvodne sa hermeneutika vzťahovala na výklad biblických textov, ale neskôr bola rozšírená aj na otázky všeobecného výkladu.

Pojem hermeneutika pochádza zo starogréckeho slova “hermēneuō”, čo znamená tlmočiť alebo preložiť. Jeho význam je spojený s gréckym bohom Hermom, ktorý bol poslom bohov. Hermés bol považovaný za vynálezcu jazyka a reči, tlmočníka, klamára, zlodeja a šibalského jedinca.

Späť na glosár

Návrat hore