Hedonizmus

Slovo hedonizmus pochádza zo starovekej gréčtiny. Môže označovať viacero významov. V psychológii je to teória, ktorá hovorí, že človek je motivovaný len dvoma vecami, a to pôžitkom alebo bolesťou.

Podľa etického hedonizmu má hodnotu len potešenie, nie bolesť.

Anglický právnik/filozof Jeremy Bentham tvrdí, že bolesť a potešenie určujú to, čo robíme. Vďaka tomu ho môžem označiť za psychologického hedonistu.

Okrem neho sa o hedonizme vyjadrovali aj Platón, Aristoteles, Epikuros, Akvinský, Butler, Hume, Mill, Nietzsche, Brentano, Sidgwick, Moore, Ross, Broad, Ryle a Chisholm.

Späť na glosár

Návrat hore