Halo efekt

Halo efekt je typ kognitívneho skreslenia. Ide o jav, keď človeka posudzujeme na základe prvého dojmu.

Ilustračný príklad: Ľudia často vnímajú celebrity ako príťažlivých, úspešných a sympatických ľudí. No napriek tomu, nemusí to byť pravda. Reálne môže byť človek, ktorý je celebritou úplne iný.

Pojem Halo Efekt prvýkrát vytvoril psychológ Edward Thorndike. Použil ho v práci s názvom Nepretržitá chyba v psychologickom hodnotení (originálny názov The Constant Error in Psychological Ratings). 

Tento termín sa neskôr udomácnil aj v marketingu.

Späť na glosár

Návrat hore