Groupthink

Groupthink sa dá preložiť ako skupinové myslenie. K nemu dochádza, keď skupina ľudí s dobrými úmyslami urobí iracionálne alebo nesprávne rozhodnutia, podnietené nutkaním sa prispôsobiť. Taktiež to môže označovať aj presvedčenie, že nesúhlas s istým javom nie je možný.

Môže byť spôsobený konkrétnou agendou a taktiež tým, keď členovia skupiny oceňujú harmóniu a súdržnosť, namiesto kritického myslenia.

Späť na glosár

Návrat hore