Grant

Grant je termín, ktorý označuje finančné prostriedky, určené pre rôzne organizácie a jednotlivcov (študentské granty). Dané subjekty a jednotlivci ich nevracajú späť. Avšak, musia súťažiť o ich získanie – je potrebné podať žiadosť a podrobiť sa hodnotiacemu procesu.

Granty udeľujú štátne alebo miestne agentúry, súkromné nadácie alebo korporácie. Zvyčajne je po nich veľký dopyt. Cieľom udelenia grantov je verejný prospech.

Späť na glosár

Návrat hore