Domov » Glosár pojmov a skratiek » Globálne vzdelávanie

Globálne vzdelávanie

Globálne vzdelávanie je špecifický prístup k vzdelávaniu, ktorý pripravuje študentov na súčasný prepojený svet. Popisuje jav, keď študenti a učitelia cestujú po celom svete za účelom vzdelávania a vyučovania.

Nie len že takto získajú kvalitné vzdelanie, ale budú mať aj unikátny akademický zážitok. Vďaka vystaveniu sa rôznym systémom, perspektívam a kultúram majú tieto študenti lepšiu schopnosť rozumieť vzťahom medzi ľuďmi na celom svete.

Taktiež rozumejú, ako rôzne zmeny v jednej krajine ovplyvňujú ostatné.

Globálne vzdelaní študenti majú zručnosti, postoje a hodnoty, ktoré im pomáhajú úspešne sa prispôsobovať a prosperovať v rýchlo sa meniacom svete. História globálneho vzdelávania siaha až do 12. storočia, keď sa začalo šíriť cez výmenu učencov medzi krajinami.

Späť na glosár

Návrat hore