Domov » Glosár pojmov a skratiek » Gestalt psychológia

Gestalt psychológia

Gestalt psychológia (slovensky tvarová psychológia) sa pozerá na ľudskú myseľ a správanie v celku. Základným princípom tohto smeru je holizmus – presvedčenie, že celok je väčší ako súčet jeho častí. Zohrala významnú úlohu v modernom rozvoji štúdie ľudského vnímania.

Za jej zakladateľa sa považuje Max Wertheimer. Môžeme ju považovať za odpoveď na štrukturalizmus (hlavný predstaviteľ Wilhelm Wundt). Štrukturalisti sa zaujímali o rozdelenie psychologických záležitostí na ich najmenšie možné časti

Gestalt psychológovia sa pozerali na myseľ a správanie ako celok. identifikovali prípady, kedy bolo vnímanie založené na videní vecí ako úplného celku, nie ako samostatných komponentov.

Späť na glosár

Návrat hore